Nedostatek vody - globální téma
10. 8. 2023
Voda. Nejpřirozenější složka naší existence. V České republice máme štěstí, že máme přístup k pitné vodě. Ale jak dlouho to tak bude? Situace ohledně zásob pitné vody v ČR je alarmující. Naše země je sice bohatá na vodní zdroje, ale v posledních desetiletích dochází k výraznému poklesu jejich úrovně. Studie ukazují, že pokud budeme pokračovat v současném tempu, může dojít k závažnému nedostatku pitné vody. Toto není jen český problém, ale celosvětový. Voda je zdrojem života a je naší odpovědností chránit ji. Nastal čas, abychom začali jednat. Musíme se zasadit o udržitelné využívání našich vodních zdrojů a zvýšit naše úsilí o jejich ochranu. Další destruktivní sucha a teplotní rekordy ukazují, že čas je proti nám. A přesto věřím, že to můžeme napravit. Věříme v sílu vědy, věříme v sílu společnosti. Věříme, že když budeme pracovat společně, můžeme překonat tyto výzvy. Připojte se k nám v této důležité misi. Společně můžeme zastavit úbytek vody a zajistit, aby naše děti a vnoučata měli dostatek čisté, bezpečné vody k pití.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.