Snižování emisí skleníkových plynů
6. 9. 2023
Snižování emisí skleníkových plynů je založeno na různých strategiích a opatřeních. Na globální úrovni se jedná o implementaci konceptu udržitelného rozvoje, který se odráží ve zvyšování efektivity využití zdrojů, snižování produkce odpadů, využívání obnovitelných zdrojů energie, podpoře recyklace a cirkulární ekonomiky. Průmyslové firmy se snaží integrovat ekologické aspekty do svých obchodních strategií a zavádějí environmentální management. Na úrovni jednotlivých států se pak jedná o stanovení a dodržování konkrétních cílů snižování emisí skleníkových plynů. Například Evropská unie si stanovila cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a snížit emise CO2 o 55 % do roku 2030. Tento cíl je právně závazný. Na národní úrovni se pak provádí konkrétní opatření, jako je zpoplatnění emisí skleníkových plynů formou emisních povolenek nebo uhlíkové daně, snižování energetické náročnosti domácností, omezení automobilové dopravy a snížení konzumace masa a mléčných výrobků. Všechna tato opatření jsou doplněna o výzkum a inovace, které hledají nové, efektivnější a ekologičtější způsoby výroby a spotřeby.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.