ROZHOVOR: Úspory lze vytvářet v každé době
19. 12. 2022
Čím Vás po letech v korporátním světě zaujala firma Wero Holding a.s. a proč jste se po letech v korporátní sféře rozhodl odejít? V bankovnictví jsem strávil prakticky dvě dekády, kdy toto odvětví prošlo velmi významnou proměnou, a to ať už z pohledu technologického, legislativního nebo regulačního. Uvědomme si, že na našem území ruku v ruce s odchodem od centrálně řízené ekonomiky, s tím i centrálně řízeného bankovního systému, probíhala celá tato transformace ve zrychlené formě a prakticky kompletně od začátku. Tím chci říct, že být fyzicky u toho z pohledu obchodníka na kapitálových trzích byla škola, která se ve svých principech nyní hodí v řadě jiných odvětví ekonomiky. A energetika je tomu všemu pro mne asi nejbližší. Dalším důležitým faktorem v mém rozhodování bylo, že se partneři a akcionáři holdingu WERO rozhodli založit fond kvalifikovaných investorů, jehož prostřednictvím holding realizuje část svých projektů.
Co je tedy hlavní obchodní aktivitou holdingu WERO a náplní tohoto fondu? Holding WERO v dnešní době můžeme definovat jako subjekt, který se zabývá energetickými úsporami obecně a stojí na třech tzv. pilířích. První pilíř jsou samotné realizace projektů, druhý pak servis a obsluha instalovaných technologií a třetí je již zmiňovaný fond kvalifikovaných investorů. Fond tedy v našem případě profinancuje projekty, kdy klient nemá dostatek finančních prostředků na implementaci našich technologií, nebo investuje prioritně do vývoje či jiných aktivit v rámci svého podnikání. S takovým klientem pak podepisujeme dlouhodobý kontrakt na službu s tím spojenou. Po celou dobu tohoto zasmluvnění je námi instalované zařízení v majetku fondu, stejně jako dlouhodobý kontrakt s tímto klientem.
Můžete mi to jako laikovi nějak ještě více přiblížit a kdo je tedy vašim cílovým klientem? Představte si například operativní leasing s možností prodloužení nebo odkupem po vypršení smluvního vztahu. To je asi to nejbližší laické porovnání, které mě momentálně napadá. Na straně jedné je zde klient, který má zájem o energetické úspory a implementaci našich řešení, zároveň, jak jsem již zmiňoval, investuje do vlastní výroby či inovací atd. My naše zařízení kompletně proinvestujeme na úrovni FKI, klient tedy neplatí nic za veškeré technologie, fondu pak platí měsíčně za tuto službu. V součtu to pro něho znamená minimálně 20 % okamžitou úsporu z výdajů na energie, ke kterým se instalované zařízení vztahuje. Po vypršení sjednané doby, po kterou nám klient za tuto službu platí, může naše zařízení odkoupit za zůstatkovou hodnotu, případně prodloužit stávající smluvní vztah. Na straně druhé pak jsou našimi klienty investoři do našeho otevřeného fondu kvalifikovaných investorů, kde za pomoci takto vybraného kapitálu realizujeme výše zmiňované projekty. Tento investor realizuje nákup investičních akcií fondu s nějakým investičním horizontem a výnosem. V našem případě cílíme roční výnos pro investory kolem 10 až 12 %.
Čím je tedy fond WERO ČMEF SICAV a.s., podfond ČMEF AQUA zajímavý a odlišný od ostatních FKI? Náš fond je zajímavý z pohledu projektů, do kterých investujeme. Ty jsou dlouhodobé a stabilní. Naše přidaná hodnota je ve vytváření úspory, tudíž nejsme klasický energetický holding, i když v poslední době provádíme vlastní akvizice v oblasti bioplynových stanic, fotovoltaiky a směřujeme i částečně do segmentu vodních elektráren. Náš fond je pak zajištěn prakticky na dvou úrovních a to majetkem (vlastní zařízení) a dlouhodobým smluvním vztahem s klientem o platbách za dané úspory.
Jak se tedy mohu dostat konkrétně k vašemu FKI? Pro získávání nových finančních prostředků do nových projektů spolupracujeme zejména s vybranými renomovanými investičními poradci, kteří se na tuto oblast specializují. V ČR jsou to pak firmy jako OK PROFIT či inpocket, na Slovensku Convexify, za kterými stojí opravdu velmi erudovaní odborníci v oblasti správy majetku. Proto si opravdu vážíme toho, že lidé jako Karel Bouček, Martin Urban, na Slovensku pak Miloš Labaj, kteří v oblasti financí platí za opravdu důvěryhodné a velmi korektní partnery, si vybrali náš fond jako vhodný nástroj k diverzifikaci jimi spravovaných portfolií a navýšení průměrného zisku. Dále pak samozřejmě společnost Avant, která je administrátor a obhospodařovatel našeho fondu.
Je tedy i v dnešní době energetika zajímavý obor? Ano a v dnešní době zejména. Jak jsem již zmiňoval, nejsme klasický energetický holding a naší hlavní činností jsou úspory v tomto odvětví. Proto vidím naši budoucnost v rámci holdingu velmi dobře. Úspory lze totiž vytvářet v každé době.
Roman Duchoň (47 let) vystudoval investiční bankovnictví na VŠFS, v letech 1997-2007 pracoval ve francouzské Credit Lyonnais, kde obchodoval měnové a úrokové produkty na mezibankovním trhu. V letech 2007-2013 pracoval v ING. Od roku 2013 působí jako poradce v oblasti investic.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.