Bioplyn - budoucnost odpadového hospodářství a snižování energetických nákladů
1. 8. 2022
Bioplynové stanice se v současnosti dostávají stále více do popředí zájmu investorů z veřejné i soukromé sféry. Důvodem k tomu je na jedné straně veřejná podpora těmto zařízením, jež mají charakter obnovitelného zdroje, což láká zejména podnikatelské subjekty. Ve WERU věříme v budoucnost bioplynových stanic, proto v tomto a příštím roce plánujeme několik akvizic v tomto odvětví. Nyní dokončujeme nákup první bioplynové stanice. Jedná se o již funkční bioplynovou stanici v obci Koš na Slovensku. Zařízení zpracovává biologicky rozložitelný odpad, produkty živočišné výroby, vedlejší živočišné produkty a odvozené produkty z okolních obcí. Anaerobní digescí stanice vyrábí bioplyn a digestát, který lze dále využít jako organické hnojivo s dobrými aplikačními vlastnostmi na půdu. Získaný bioplyn je následně spalován v kogenerační jednotce za vzniku elektrické energie a tepla. Elektrická energie je dodávána do veřejné sítě a vzniklé teplo bioplynová stanice využívá pro technologické procesy spojené s vlastním provozem. Výhody odpadové bioplynové stanice: Environmentální udržitelnost – z obtížně zpracovatelného odpadu vytvoří bioplyn a kvalitní hnojivo. Příjmy – jak z vyrobeného tepla, energie či paliva tak ze zpracování bioodpadu. Dlouhodobá perspektiva – dá se předpokládat, že poptávka po zpracování bioodpadu poroste kvůli zdražování skládkování a skokovému zvyšování cen energií.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.