CENY ESG 2023 - SLOVENSKO
3. 7. 2023
23.6.2023 se v hotelu Radisson Blu Bratislava konalo slavnostní předávání ocenění „Ceny ESG 2023 Slovensko“. Večerem provázela dvojce moderátorů Ivana Jirešová a Roman Pomajbo. Za organizátora, Nadační fond Fonte Vitae, vystoupil Martin Dejdar a za generálního partnera akce, fond kvalifikovaných investorů WERO ČSEF AQUA a.s., Ing. Jaroslav Ďuriš. O hudební část večera se postarala zpěvačka Marta Jandová s doprovodem a taneční vystoupení v úvodu večera zatančily žákyně Taneční konzervatoře Evy Jaczkovej.
CO JE VLASTNĚ ESG?
ESG zkratka (Environmental, Social, Governance) odkazuje na legislativními předpisy podpořenou společenskou vizi a související úsilí o udržitelný vývoj prostřednictvím přijetí a uplatnění praktik odpovědného přístupu organizací k životního prostředí, lidem a řízení. Úroveň přijetí a uplatňování praktik ESG organizací lze s využitím standardizovaných metodik měřit a dosahovaná „skóre“ vzájemně poměřovat. Získané informace napomáhají zejména institucionálním a soukromým investorům při rozhodování o podmínkách poskytnutí finančních prostředků, a to v souladu s předepsanými požadavky na zohlednění společenské odpovědnosti financovaných organizací, nebo individuální preferencí a zájmu o podporu dlouhodobě udržitelných forem provozu a podnikání.
E – Environmental (životní prostředí)
Oblast Environmental odkazuje na společensky odpovědné chování, které se projevuje trvalým úsilím o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí v celém provozním řetězci vedoucím k zachování biodiverzity, k omezení produkce skleníkových plynů a odpadů, k šetrnému nakládání se zdroji podporou jejich recyklace a cirkulace, k podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ke snižování potřeb, spotřeb atp.
S – Social  (sociální oblast)
Oblast Social odkazuje na společensky odpovědné organizační chování, které se pozitivně projevuje trvalým úsilím o zlepšení a zachování vysoké úrovně vzájemných vztahů jednotlivců, komunit a organizací vedoucím k vytváření bezpečného provozního prostředí, k toleranci a inkluzi rozmanitosti, respektu k rovnoprávnosti a lidským právům.
G – Governance (způsob řízení)
Oblast Governance odkazuje na společensky odpovědné organizační chování, které se pozitivně projevuje trvalým úsilím o řádnou praxi řízení vedoucím k dodržování etických pravidel, k zachování integrity, k transparentnosti a právnímu souladu při provozu a činnostech organizace, mimo jiné také ve vztahu k uplatňovaným praktikám Environmental a Social oblastí.
ESG odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Ceny se udílely hned pro 4 oblasti – životní prostředí, společnost, správa společnosti a mimořádný přínos.
Ocenění v kategorii  „životní prostředí“ získala společnost   Tesla Energy Group a.s. Ocenění převzal pan Peter Stančík
Ocenění v kategorii „sociální“ získala Detská chirurgia – OZ SLNIEČKO NA CESTE. Ocenění převzala paní Lenka Tašková Valicová.
Ocenění v kategorii „řízení a management“ získala společnost Mercedes Benz Panónska. Ocenění převzal pan Július Šabo.
Ocenění za mimořádný přínos získala světoznámá tatérka Ivana Beláková.
NÁDHERNÉ CENY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE DODALA VÝTVARNICE A KLENOTNICE GORDANA GLASS.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.