UDRŽITELNOST A CIVILIZACE – unikátní exteriérová výstava, která poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti
29. 1. 2024
Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa, a kterou se zabývá třetí tematická výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 17. ledna na Masarykově náměstí v Jihlavě. V rámci expozice bude od 17. ledna do 11. února 2024 možné zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma.

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové. „Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ říká jeden z autorů výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog, nově jmenovaný člen americké akademie věd.

Současná výstava, navazující na výstavy „Voda a civilizace“ a „Energie a civilizace“, klade důraz mimo jiné na téma migrace a udržitelnosti, jak upozorňuje další z autorů, sociální geografka z Přírodovědecké fakulty UK doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.: „Migrace a udržitelnost jsou dvě témata, která jsou stále důležitější v dnešním světě. Migrace může mít značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku a je jednou z největších výzev, kterým čelíme. Nicméně, pokud je řízena správně a spojena s udržitelným rozvojem, může být migrace také využívána jako prostředek k dosažení udržitelného rozvoje. Propojení migrace a udržitelnosti je důležité pro budoucnost naší planety a pro to, jak budeme žít a hospodařit s našimi zdroji.“

„Změna myšlení o energetice by měla být trvalá. Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změnu přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“
zdůrazňuje Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, jehož ministerstvo poskytlo záštitu nad touto výstavou.

Svět je jen jeden. V průběhu tisíciletí se vlivem evolucí i revolucí radikálně mění. Pro jeho udržitelnost je třeba vyvážit rozvoj tří aspektů – ekonomického, environmentálního a sociálního. V ideální kombinaci bude dosaženo trvalého udržitelného rozvoje, který bude uspokojovat současné potřeby, aniž by ohrozil naplňování potřeb budoucích, dodává Mgr. Vítězslav Schrek, MBA., hejtman Kraje Vysočina.

Jsem velmi rád, že Vám můžeme zde na jihlavském náměstí ukázat výstavu která dokazuje, že udržitelnost není jen slovo, ale proces, který se týká nás všech. Pokud chceme budovat fungující udržitelnou společnost, musíme respektovat ekonomické, sociální i enviromentální potřeby společnosti.  Proto záleží na úctě k přírodě a prostředí ve kterém žijeme i odpovědném přístupu k životu. Budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Důležitý je tedy přístup každého z nás, i to, jestli dokážeme potlačit vlastní prospěch a něčeho se vzdát ve prospěch společnosti. Pokud chceme dosáhnout udržitelného způsobu života, potřebujeme jasné cíle a spolupráci nás všech. Děkuji organizátorům výstavy za krásné příklady a inspiraci. Věřím, že i zde v Jihlavě mnohé z nás bude motivovat k odpovědnějšímu životu, zdůrazňuje Mgr. Petr Ryška, primátor Jihlavy.

Ing. Daniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ a. s., která je generálním partnerem výstavy, říká: „Bezemisní obnovitelné a jaderné zdroje budou mostem na cestě do bezemisní budoucnosti. Hrozba klimatických změn totiž velí vyrábět elektřinu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud urychlíme výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, posílíme sítě, akumulaci i decentrální energetiku a využijeme moderní prvky pružného řízení soustavy, zvládneme to.“

Ing. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s., která je partnerem výstavy, se zmiňuje především o nové éře energetiky. „Udržitelnost je klíčovým tématem současnosti, které se propisuje do všech oborů lidské činnosti. Pro energetický sektor znamená zásadní změnu paradigmatu. Vstup do nové nízkoemisní éry přináší řadu výzev a jeden zásadní úkol – transformovat energetiku tak, aby byla udržitelná a zároveň byla zachována bezpečnost dodávek elektřiny. ČEPS se této tranzice aktivně účastní a ve spolupráci s partnery realizuje řadu inovativních projektů, jejichž prostřednictvím chce nástup nové éry energetiky podpořit.“

Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad dnešním životním stylem a nadužíváním (ne)výhod globální civilizace. Udržitelnost není jen o recyklaci a moderní energetice, ale především o upozadění osobního komfortu ve prospěch společnosti jako takové.

Partneři výstavy

Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ, a. s. Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEPS, a. s., Wero Energy, a. s., Císař, Češka, Smutný s. r. o., advokátní kancelář, Muzeum Vysočiny Jihlava, Kraj Vysočina, Povodí Vltavy, státní podnik a Svaz vodního hospodářství ČR. Výstava se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pořadatelem výstavy je Statutární město Jihlava.
Cookies
Cookies a další technologie používáme k tomu, abychom zajistily spolehlivost a bezpečnost našich stránek. Sledovaly jejich výkonnost a zprostředkovaly personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a používaných zařízeních. Kliknutím na klávesu “Přijmout”, toto přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet se třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.